Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica - GRUMETS

Històric de Notícies

Nou projecte amb participació de Grumets

A partir d'ahir dijous 1 de desembre els Grumets formen part d'un nou projecte europeu: NextGEOSS. Es tracta d'un projecte de recerca H2020 que es va presentar a la convocatòria "SC5-20-2016: European data hub of the GEOSS information system", i que lidera Deimos Portugal. El projecte es titula "Next Generation GEOSS for Innovation Business (NextGEOSS)" i té una durada de 3.5 anys. Els Grumets desenvoluparan un servei d'interacció amb l'usuari (user-feedback) que s'integrarà al European Data Hub que el projecte crearà. Això consolida la línia de recerca en metadades i estàndards que des de fa anys desenvolupem des de Grumets, en línia amb altres projectes que hem anat (i seguim) fent. L'equip investigador està format per Alaitz Zabala (com a IP), Xavier Pons i Joan Masó (com a col·laborador).

Pàgina web del projecte: http://www.nextgeoss.eu/
NextGEOSS al LinkedIn
NextGEOSS al Facebook
NextGEOSS al Twitter

 

 

02-12-2016

15è Fòrum TIG/SIG: SIG al núvol

El passat 10 de novembre els GRUMETS participaren en el XVè Fòrum TIG/SIG organitzat per l'ACTIG i l'ICGC sota el lema SIG al Núvol. Podeu consultar el programa de la jornada aquí, i a continuació el detall de la participació de Grumets:

13:30 -11:45 - Taula rodona: ‘Pros i contres del cloud i la geoinformació’
Moderadora: Irene Compte, Anteverti
Participants: Dr. Xavier Pons, UAB. Aitor Calero, ESRI. Jorge Sanz, CARTO. João Pedro Fernandes, Hexagon.

 

16:00 - 17:00 BITs de SIG, Sessió 1
Juanjo Vidal Macua. "Generació de sèries temporals de mapes d'usos i cobertes del sòl per a grans superfícies de terreny".


Joan Cristian Padró. "Generació de sèries temporals d’imatges satel·litàries: l'ús d'Àrees Pseudo Invariants en les correccions radiomètriques".

17:00 - 18:00 BITs de SIG, Sessió 2
Guillem Closa. “Ús del Web Processing Service per capturar el Llinatge Geospacial”

09-11-2016

Presència de Grumets al EUFAR/ESA Expert Workshop on Atmospheric Correction of Remote Sensing Data

Els propers dies 26-28 d'octubre Joan Cristian Padró serà a Berlín (Alemanya) presentant un treball de Grumets al EUFAR/ESA Expert Workshop on Atmospheric Correction of Remote Sensing Data, que tindrà lloc al Harnack House of the Max Plank Society. Es tracta d'un taller d’experts en correccions atmosfèriques de dades de teledetecció. L’objectiu és posar en contacte experts amb joves investigadors involucrats en la teledetecció per tal de presentar, discutir i examinar els mètodes actualment emprats en el procés de correcció atmosfèrica. Joan Cristian Padró presentarà el treball "Les Àrees Pseudo Invariants i els seus beneficis per les correccions radiomètriques d’imatges satel·litàries".

Aquest treball descriu que el grup de recerca GRUMETS ha desenvolupat un model de correcció radiomètrica (topogràfica + atmosfèrica) per imatges procedents de sensors en l’espectre solar, com els de la sèrie de satèl·lits Landsat (L4-TM, L5-TM, L7-ETM+ i L8-OLI) i Sentinel (S2A-MSI). Els efectes del terreny són corregits amb l’ajuda d’un Model Digital del Terreny per tal de tenir en compte l’angle d’incidència solar, les ombres, i que en θ > 73° ja no es pot considerar que la llum reflectida es distribueixi isotròpicament (comportament no-lambertià). Els efectes atmosfèrics són corregits utilitzant Àrees Pseudo Inveriants (PIA), detectades automàticament a partir de tota la sèrie temporal Terra-MODIS (12 anys de continuïtat), en concret del producte de reflectància superficial MOD09GA, la distància Terra-Sol, etc. Una anàlisi geoestadística assegura l'estabilitat radiomètrica a les PIA en totes les bandes involucrades pel sensor (OLI, ETM+, MSI,...), generant un banc de PIA útil per tota la sèrie temporal.

24-10-2016

El Màster Oficial en Teledetecció i SIG inicia la seva 18ª edició

El passat 9 de setembre va finalitzar la 17ª edició del Màster Universitari en Teledetecció i SIG amb l'acte de lectura dels Treballs Finals de Màster. Des d'aquí volem felicitar els 18 alumnes que han superat aquesta edició i podran tenir l'oportunitat de continuar amb un doctorat o una feina a les empreses i administracions dedicades a aquest sector, així com agrair el seu compromís a tot el personal docent i d’organització del Màster.

El proper 28 de setembre encetem l’edició 2016-2017 del Màster, amb 19 alumnes de nova matriculació i 4 alumnes més que sol·liciten el reconeixement de títols anteriors o es matriculen del Treball Final de Màster. Recordem que les places ofertes són 20 per a alumnes que realitzin tot el Màster, més 7 per a alumnes que demanen un reconeixement de títols anteriors. Així doncs, les dades de matrícula d'enguany han tornat a ser un èxit.

Pel que fa als alumnes de nova matriculació i la seva procedència, 9 provenen d'universitats catalanes (UB, UdL, UdG, UPC), 5 provenen d'Amèrica Llatina (Xile, Equador, Colòmbia i Argentina), 4 provenen d'altres universitats espanyoles (UIB, UGR, UV i USAL) i 1 de la Universitat de Milà.  Quant a perfils d'entrada, 6 són llicenciats en ciències ambientals, 5 són geògrafs, 3 són enginyers forestals, 2 són geòlegs, 2 són topògrafs i 1 és biòleg.

27-09-2016

INSPIRE Conference 2016 i JIIDE 2016 amb la participació de GRUMETS

Barcelona acollirà, del 26 al 30 de setembre, l’edició d’enguany de la conferència sobre l’aplicació de la directiva europea INSPIRE: INSPIRE Conference 2016, organitzada per la Comissió Europea i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i que abordarà l’ús compartit de dades geogràfiques aplicades al medi ambient.

Paral·lelament a aquest acte, se celebren les VII Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales (JIIDE 2016, 27 al 30 de setembre) com a motor per impulsar i ajudar a concretar definitivament la orientació medioambiental de les IDE i contribuir a la demostració de la seva utilitat per a resoldre els problemes medioambientals que se'ns plantegen. El lema escollit en aquesta ocasió per les VII Jornades és: "Las IDE: un ecosistema de recursos para un Medioambiente sostenible".

Ambdós events es celebren al Palau de Congressos de Barcelona (Av. Diagonal, 661-671, 08028 Barcelona, parada metro Zona Universitària).

En el marc d'aquestes dues conferències, el grup de recerca GRUMETS presenta diverses comunicacions:

INSPIRE 2016:

 • Dimecres 28 (16:15, sala H3) A. Zabala, Quality and user feedback metadata: theoretical aspects and a practical implementation in the MiraMon metadata editor.
 • Divendres 30 (14:30, sala H2) G. Closa, Using WPS to describe geospatial provenance.
 • JIIDE 2016:

 • Dimarts 27 (09:00, sala F) X. Pons, Conferencia inaugural: Distribución de datos geográficos: ¿Cómo cuadrar el círculo de la eficacia y la eficiencia con la estandarización y la preservación? (després de la benvinguda de les autoritats, Sr. D. Jaume Miranda – Director del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Sr. D. Rui Amaro Alves – Direção-Geral do Território, Sr. D. Amador Elena – Director del Instituto Geográfico Nacional).
 • Dijous 29 (16:30, sala F) A. Zabala, Aproximación teórica e implementación de un modelo de metadatos sobre la calidad y las opiniones de los usuarios: el Gestor de Metadatos de MiraMon.
 • Divendres 30 (11:20, sala F) G. Closa, Reutilización de los conjuntos de datos geoespaciales: una cuestión de linaje.
 • 23-09-2016

  Publicat un treball de Grumets a Computers & Geosciences

  Xavier Pons i Joan Masó són els autors de l'article A comprehensive open package format for preservation and distribution of geospatial data and metadata, recentment publicat a la revista Computers & Geosciences en règim d'accés obert. El treball descriu l'evolució del format MMZ de compressió i distribució de dades geogràfiques en el format MMZX, millorat i adequat per garantir la preservació d'aquest tipus d'informació.

  La idea de l'MMZ va ser concebuda i posada en pràctica el 1997-98 gràcies a l'impuls de la Generalitat de Catalunya. L'MMZ ha estat realment útil per a distribució d'informació geogràfica per a l'Administració, universitats i centres de recerca, empreses, estudiants, etc, i va merèixer l'accèssit del Premi Internacional Möbius a la millor aplicació en ciència i tecnologia a Internet l'any 2000.

  El nou format MMZX manté la idea i l'esperit de l'MMZ original, però sobretot el millora a través de prendre un format basat en una especificació ISO (concretament la 29500-2, Open Packaging Conventions, o OPC) per a convertir-lo no només en un format obert, sinó també estandarditzat i amb una sèrie de propietats addicionals, com el suport a diferents punts d'entrada dels "mapes" (map project) per als diferents formats, propietaris o lliures, que pot encabir, o la inclusió de vistes en miniatura del propi mapa.

  La idea, que podria semblar inicialment superada pels geoserveis moderns (WFS, WCS, WMS/WMTS, KML, etc), pren una força renovada per la contribució que representa, alhora, en la preservació de dades seguint les necessitats que marca la norma de preservació Open Archival Information System (OAIS). En efecte, l'MMZX pot ser usat, amb la gran senzillesa que caracteritza la seva creació i utilització, per a desar "versions" congelades en el temps de mapes emprats per a una recerca, un procés administratiu, judicial, etc; i tot amb la sofisticació de suportar diferents models de dades, metadades, simbolització, etc que en general altres alternatives no permeten alhora. L’ús de l'especificació ISO 29500-2 com a format de preservació d'informació geogràfica (la idea subjacent a l'MMZX) ha pogut també ser introduïda al nou candidat a estàndard ISO 19165, de títol "Geographic information -- Preservation of digital data and metadata" que es troba encara en els primeres fases de discussió. Continuarem treballant perquè futures revisions no l'eliminin.

  La cita de l'article és la següent: Pons X, Masó J (2016) A comprehensive open package format for preservation and distribution of geospatial data and metadata. Computers & Geosciences 97: 89-97. DOI: 10.1016/j.cageo.2016.09.001 i pot ser descarregat del següent enllaç: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2016.09.001.

  23-09-2016

  Nou article Open Access de Grumets

  L'article Developing spatially and thematically detailed backdated maps for land cover studies, signat pels Grumets Juan José Vidal-Macua, Alaitz Zabala, Miquel Ninyerola & Xavier Pons ha estat publicat definitivament a la revista International Journal of Digital Earth en règim d'accés obert.

  En aquest treball es presenta la base metodològica per a la generació de sèries temporals de mapes d'usos i cobertes del sòl de grans extensions de territori. Els productes generats tenen una resolució espacial alta (30 m), derivada de la classificació d'imatges Landsat TM i ETM+, i una important desagregació pel que fa a classes temàtiques (llegenda de 13 categories), obtingudes en aquest cas a partir de la utilització i filtrat de la base de dades SIOSE 2005. La metodologia inclou el procés que identifica píxels el vector estadístic dels quals es manté constant o pseudo-invariant al llarg de la sèrie temporal d'imatges, amb la finalitat de tenir àrees d'entrenament en aquells períodes que no disposen d'informació de referència (anteriors a 2004 en el cas d'aquest article). El model de classificació està format per un esquema híbrid no paramètric que inclou diversos mòduls del SIG MiraMon i la configuració del qual queda justificada en el text. El flux de treball es completa amb una anàlisi de col·linealitat de les variables utilitzades: bandes de reflectància, índexs de vegetació i humitat i índexs de tipus topo-climàtic. La validació de les classificacions mostra un percentatge d'encert superior al 92% en tots els mapes i l'àrea classificada és superior al 90%. Aquest treball s'emmarca dins d'un projecte que analitza l'evolució de les cobertes del sòl a la Península Ibèrica al llarg de dècades, per la qual cosa les tècniques utilitzades es consideren de gran utilitat pel tractament de grans volums de dades i l'anàlisi retrospectiva.

  La cita de l'article és la següent: Vidal-Macua JJ, Zabala A, Ninyerola M, Pons X (2016) Developing spatially and thematically detailed backdated maps for land cover studies. International Journal of Digital Earth. DOI: 10.1080/17538947.2016.1213320 i pot ser descarregat del següent enllaç: http://dx.doi.org/10.1080/17538947.2016.1213320.

  15-09-2016

  Convocatòria de beca pre-doctoral per al projecte ACAPI

  El Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica (GRUMETS), ubicat principalment al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, cerca candidat/a interessat/da a sol·licitar una subvenció per a un contracte Pre-doctoral del “Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad” en el marc del vigent “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad”. El sol·licitant investigarà dins el context del projecte ACAPI (CGL2015-69888-P MINECO/FEDER), “Anàlisi del Canvi Global a la Península Ibèrica: Un laboratori integrat del clima i les cobertes del sòl 1950-2030”. El plaç de sol·licitud finalitza el dia 27 de setembre. Consulteu les Bases de la convocatòria ACAPI PhD 2016 candidate.

  15-09-2016

  El butlletí UAB Divulga es fa ressò de la tesi de Cristina Domingo, membre de Grumets

  La revista de divulgació de la recerca de la UAB UABDivulga, publicada en format electrònic, va dedicar, el passat 13 de maig, un espai a la recent publicada tesi doctoral de la Dra. Cristina Domingo, membre de Grumets, titulada 'Contributions to the knowledge of the multitemporal spatial patterns of the Iberian Peninsula droughts from a Geographic Information Science perspective'. La notícia resumeix les problemàtiques associades als episodis de sequera i de manca d'aigua als boscos, així com les principals contribucions del treball científic contingut en la tesi en el coneixement d'aquests episodis. La notícia fou inclosa també en el butlletí electrònic de distribució mensual.

  30-06-2016

  5 projectes amb participació de Grumets, entre els finançats per la UE en el Repte social 5 2014-2015

  La Comissió Europea acaba de publicar un informe amb els 148 projectes finançats en les convocatòries 2014-2015 del 5è repte social “Acció pel Clima, Medi Ambient, Eficiència dels recursos i matèries primeres”, entre els quals hi ha 5 projectes amb participació de Grumets, dels quals 2 són, a més, coordinats pel grup.

  • 641821 WATERINNEU Applying European market leadership to river basin networks and spreading of innovation on water ICT models, tools and data (CSA 5.4.4 144)
  • 689744 Ground Truth 2.0 Environmental knowledge discovery of human sensed data (IA 5.5.0 149)
  • 689443 ERA-PLANET The European network for observing our changing planet (ERANETCofund 5.5.0 150)
  • 641762 ECOPOTENTIAL Improving future ecosystem benefits through Earth observations (RIA 5.5.0 153)
  • 641538 ConnectinGEO Coordinating an Observation Network of Networks EnCompassing saTellite and IN-situ to fill the Gaps in European Observations (CSA 5.5.0 155)

  El total del finançament atorgat en el repte és de 720M€. Podeu consultar l'informe en el següent enllaç: Informe Research and innovation SC5 projects 2014-2015.

  05-05-2016

  El Dr. Xavier Pons, catedràtic del Departament de Geografia de la UAB i cap del grup de recerca GRUMETS, ha obtingut de nou la Distinció ICREA-Acadèmia pel període 2016-2020. Aquesta és la segona vegada consecutiva que li han concedit aquest reconeixement, ja que en va gaudir durant el període 2011-2015.

  El Programa ICREA Acadèmia pretén incentivar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador doctorat de les universitats públiques de Catalunya. En total han estat 30 els professors que han rebut la distinció en aquesta convocatòria, 6 dels quals de la UAB, 8 a la UPF, 5 a la UB i a la UPC, 3 a la URV, 2 a la UdG i 1 a la UdL.

  05-02-2016